Tủ áo

 • Tủ áo DP-130new

  Tủ áo DP-130

  Kích Thước : Rộng 3M2 Cao 2M45 Sâu 60CM.

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine Bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miễn phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 18330000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-129new

  Tủ áo DP-129

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M45 Sâu 60CM.làm cánh kính +3,200,000 giá ko gồm đèn,tay nắm dài + 300,000

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine Bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miền phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 11570000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-128

  Tủ áo DP-128

  Kích Thước : Rộng 3M2 Cao 2M45 Sâu 60CM.

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine Bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miền phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 18330000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-127

  Tủ áo DP-127

  Kích Thước : Rộng 2M8 Cao 2M Sâu 60CM.

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine Bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miền phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 12880000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-126

  Tủ áo DP-126

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M45 Sâu 60CM.

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine Bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miền phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 11270000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-125

  Tủ áo DP-125

  Kích Thước : Rộng 2M8 Cao 2M45 Sâu 60CM.

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine Bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miền phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 15780000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-124

  Tủ áo DP-124

  Kích Thước : Rộng 2M8 Cao 2M45 Sâu 60CM.

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine Bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miền phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16280000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-123

  Tủ áo DP-123

  Kích Thước : Rộng 2M8 Cao 2M45 Sâu 60CM.

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine Bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miền phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 15780000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-122

  Tủ áo DP-122

  Kích Thước : Rộng 1M6 Cao 2M45 Sâu 60CM.

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine Bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miền phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-121new

  Tủ áo DP-121

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M Sâu 60CM.Làm cánh kính cường lực + 500,000

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine Bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miền phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9400000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-120new

  Tủ áo DP-120

  Kích Thước : Rộng 2M8 Cao 2M45 Sâu 60CM.

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine Bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miền phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-119new

  Tủ áo DP-119

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M Sâu 60CM.

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine Bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miền phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-118

  Tủ áo DP-118

  Kích Thước : Rộng 2M4 Cao 2M45 Sâu 60CM.

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine Bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miền phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 13520000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DP-117

  Tủ áo DP-117

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M45 Sâu 60CM.(Tủ kết hợp bàn làm việc)

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine Bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miền phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 10540000 VND

  ...xem chi tiết