Bộ giường ngủ

 • Bộ giường ngủ DP-82

  Bộ giường ngủ DP-82

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 +2 táp (Hoặc 1m80 + 400.000vnđ)

  Bàn phấn  800 x 400 x 750 ( ko gồm ghế)

  Tủ Rộng 2000 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miễn phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 22840000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-81

  Bộ giường ngủ DP-81

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 + 2 táp (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Tủ Rộng 1600 x 2450 x Sâu 600

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine Bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miền phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-80

  Bộ giường ngủ DP-80

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 + táp (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Bàn phấn  800 x 400 x 750 ( ko gồm ghế)

  Tủ Rộng 2000 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine Bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miền phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 20140000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-79

  Bộ giường ngủ DP-79

  Giường Rộng 1400x Dài 2000 x Cao 900  (Hoặc 1m60 + 300.000vnđ)

   1 táp đàu giường + kệ đầu giường 

  Tủ Rộng 1400 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine Bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miền phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 15130000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-78

  Bộ giường ngủ DP-78

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900  (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Bàn phấn 800 x 300 x 750 ( tất cả ko gồm ghế)

  Tủ Rộng 1800 x 2000 x Sâu 600

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine Bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miền phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16080000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-77hot

  Bộ giường ngủ DP-77

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 + 2 táp (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Tủ Rộng 2400 x 2600 x Sâu 600

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine Bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miền phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 22050000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-76

  Bộ giường ngủ DP-76

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 + 2 táp (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Tủ Rộng 2000 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine Bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miền phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 18940000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-75hotnew

  Bộ giường ngủ DP-75

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 + táp (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Bàn phấn  800 x 400 x 750

  Tủ Rộng 2000 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miễn phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 20540000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-74

  Bộ giường ngủ DP-74

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 +2 táp (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Bàn làm viec 800 x 400 x 750 + gương 400 cao 1m6

  Tủ Rộng 1800 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miễn phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 21700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-73hot

  Bộ giường ngủ DP-73

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 + táp (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Bàn phấn treo 800 x 400 x 750

  Tủ Rộng 2000 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miễn phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 19940000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-72

  Bộ giường ngủ DP-72

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Bàn làm việc 800 x 400 x 750

  Kệ sách 1m x 1m x 220 

  Tủ Rộng 2000 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miễn phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 20650000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-71

  Bộ giường ngủ DP-71

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Tủ Rộng 2000 x 2400 x Sâu 600

  Kệ tivi 1m6 x 300 x 280 + lam 1m6

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miễn phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 20050000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-70

  Bộ giường ngủ DP-70

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ),1 táp đầu giường 

  Tủ Rộng 1600 x 2400 x Sâu 600

  Băng ngồi 2400 x 400 x 400

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miễn phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 21530000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-69

  Bộ giường ngủ DP-69

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  2 vách ốp 450 x 2400, 2 táp đàu giường 450 x 400 x 350

  Tủ Rộng 2000 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu gỗ công nghiệp phủ men Melamine bề mặt chống trầy 

  Nhận đặt theo yêu cầu .Miễn phí thiết kế

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn .Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 22600000 VND

  ...xem chi tiết