Bộ giường ngủ

 • Bộ giường ngủ DP-82

  Bộ giường ngủ DP-82

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 +2 táp (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Bàn phấn  800 x 400 x 750 ( ko gồm ghế)

  Tủ Rộng 2000 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 22840000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-81

  Bộ giường ngủ DP-81

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 + 2 táp (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Tủ Rộng 1600 x 2450 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-80

  Bộ giường ngủ DP-80

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 + táp (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Bàn phấn  800 x 400 x 750 ( ko gồm ghế)

  Tủ Rộng 2000 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 20140000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-79

  Bộ giường ngủ DP-79

  Giường Rộng 1400x Dài 2000 x Cao 900  (Hoặc 1m60 + 300.000vnđ)

   1 táp đàu giường + kệ đầu giường 

  Tủ Rộng 1400 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 15130000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-78

  Bộ giường ngủ DP-78

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900  (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Bàn phấn 800 x 300 x 750 ( tất cả ko gồm ghế)

  Tủ Rộng 1800 x 2000 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16080000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-77hot

  Bộ giường ngủ DP-77

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 + 2 táp (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Tủ Rộng 2400 x 2600 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 22050000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-76

  Bộ giường ngủ DP-76

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 + 2 táp (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Tủ Rộng 2000 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 18940000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-75hotnew

  Bộ giường ngủ DP-75

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 + táp (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Bàn phấn  800 x 400 x 750

  Tủ Rộng 2000 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 20540000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-74

  Bộ giường ngủ DP-74

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 +2 táp (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Bàn làm viec 800 x 400 x 750 + gương 400 cao 1m6

  Tủ Rộng 1800 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 21700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-73hot

  Bộ giường ngủ DP-73

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 + táp (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Bàn phấn treo 800 x 400 x 750

  Tủ Rộng 2000 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 19940000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-72

  Bộ giường ngủ DP-72

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Bàn làm việc 800 x 400 x 750

  Kệ sách 1m x 1m x 220 

  Tủ Rộng 2000 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 20650000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-71

  Bộ giường ngủ DP-71

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Tủ Rộng 2000 x 2400 x Sâu 600

  Kệ tivi 1m6 x 300 x 280 + lam 1m6

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 20050000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-70

  Bộ giường ngủ DP-70

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ),1 táp đầu giường 

  Tủ Rộng 1600 x 2400 x Sâu 600

  Băng ngồi 2400 x 400 x 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 21530000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-69

  Bộ giường ngủ DP-69

  Giường Rộng 1600x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  2 vách ốp 450 x 2400, 2 táp đàu giường 450 x 400 x 350

  Tủ Rộng 2000 x 2400 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 22600000 VND

  ...xem chi tiết