Ghế SoFa

 • Ghế SoFa DP-26

  Ghế SoFa DP-26

   

  • Kích thước: Sofa góc :2300 * 500 * 1600. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-25

  Ghế SoFa DP-25

   

  • Kích thước: Sofa góc : 2000 * 850 * 470. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )
  • Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-24

  Ghế SoFa DP-24

   

  • Kích thước: Sofa góc : 2000 * 850 * 470. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Có giường kéo 
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )
  • Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-23

  Ghế SoFa DP-23

   

  • Kích thước: Sofa góc :2300 * 500 * 1600. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-27

  Ghế SoFa DP-27

   

  • Kích thước: Sofa góc :2300 * 500 * 1600. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-22

  Ghế SoFa DP-22

   

  • Kích thước: Sofa góc :1980 * 900 * 1000. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 8500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-21

  Ghế SoFa DP-21
  • Đặc biệt; Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa góc :2050 * 900 * 800. ( Kích thước - màu sắc xám đậm có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 8000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-20

  Ghế SoFa DP-20
  • Đặc biệt; Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa góc :2050 * 900 * 800. ( Kích thước - màu sắc xám đậm có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 8800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-19

  Ghế SoFa DP-19
  • Kích thước: Sofa góc : 2850 x 1980 x 850 Cao mặt nệm 47cm. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )
  • Đặc biệt; Hàng có sẵn 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-17

  Ghế SoFa DP-17

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa Duy Phát-15hotnew

  Ghế SoFa Duy Phát-15
  • Kích thước: Sofa góc : 2120 x 1180 x 900
  • Đôn                            ; 880 x 580 x 450
  • Ghế đơn                     ;950 x 850 x 900
  •  Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu 
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )
  • Đặc biệt; Hàng có sẵn 

  Giá bán 18500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa Duy Phát-14hotnew

  Ghế SoFa Duy Phát-14
  • Kích thước: Sofa góc : 2850 x 2180 x 850 Cao mặt nệm 47cm. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )
  • Đặc biệt; Hàng có sẵn 

  Giá bán 16500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa Duy Phát-13newsaleoff

  Ghế SoFa Duy Phát-13
  • Kích thước: Sofa góc : 2850 x 1980 x 850 Cao mặt nệm 47cm. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )
  • Đặc biệt; Hàng có sẵn 

  Giá bán 16500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa Duy Phát-12hot

  Ghế SoFa Duy Phát-12
  • Kích thước: Sofa góc : 2850 x 1980 x 850 Cao mặt nệm 47cm. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )
  • Đặc biệt; Hàng có sẵn 

  Giá bán 16500000 VND

  ...xem chi tiết